Sjukdomar hos katten

Tyvärr uppstår emellanåt bekymmer genom att man avlat på dåliga gener hos hundar eller katter. Det är nog relativt allmänt känt att vissa hundraser t.ex. har problem med rinnande ögon, ryggproblem eller andra saker. Även hos kattraser kan det finnas problem som man idag försöker att avla bort genom att sprida kunskap om detta till uppfödare.

141119-F-ZZ999-702Det mesta kända problemet inom kattbranschen kanske är de ultratypade perserkatterna. Perserkatten delas in i olika kategorier där Klassisk perser är katter med lite större nosar och inte så platta, uppåtpekande nosar som på ultratypade katter. Det många hört om är katter som får andningsproblem p.g.a sina platta nosar och då handlar det om utratypade katter.
Detta problem finns inte hos den Norska skogkatten. Däremot kan det finnas problem med den speciella gen som kallas GSD IV. Denna gen gör att musklerna kan förtvina och katten till slut blir förlamad. Detta vill man givetvis inte sprida vidare genom avel. I varje katts stamtavla från SVERAK står noterat om katten via DNA-test visat denna gen eller om föräldrarna gjort det. Det betyder att en seriös uppfödare inte ska avla vidare på de djuren.

Ett annat problem som kan finnas är för helvita katter. Det behöver inte drabba enbart Norsk skogskatt utan alla helvita katter. Det finns en överrepresentans för dövhet just hos vita individer. Ca 40% av alla vita katter blir döva. Just blåögda, vita katter drabbas allra mest. Katterna föds inte döva men det kommer med tiden och denna åkomma sitter på något sätt ihop med genen för vit päls. Detta kan gå endast på några veckor. Alla katter ska hörseltestas. Man ska undvika att para två helvita katter för att inte öka på risken för dövheten och man ska absolut inte para vita katter som man redan vet är döva! Vid utställning krävs att katten genomgått ett hörseltest hos veterinär.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *